Meteen naar de inhoud

WIJWONEN

Weten wat je hebt met WijWonen

Bij de zoektocht naar mogelijkheden om woningen duurzaam te verbeteren zijn de ruimtelijke eigenschappen en gebruiksmogelijkheden leidend. Hierbij gaat het om de huidige eigenschappen en de aanpassingsmogelijkheden aan de veranderende eisen, het accommoderend vermogen. Om hier grip op te krijgen is het van belang om te weten welke eisen, opvattingen en gebruiken geleid hebben tot de bestaande woningen met hun bouwtechniek, materialisatie en casco, die bepalen in hoge mate de complexiteit van mogelijke aanpassingen.
Onze zoektocht naar de mogelijkheden van de bestaande woningvoorraad is gericht op de relevante kenmerken die invloed hebben op de aanpasbaarheid van de woningen.

Buurtscan

Weten wat je hebt via de Buurtscan van BouwhulpGroep. Hiermee krijgt u inzicht in de woningvoorraad van de buurt: een eerste ordening van het bezit op basis van zogenaamde archetypen: soort woningtype (rij-, vrijstaand-, gestapelde woning) en bouwperiode. Op basis van deze archetypen kunnen we u eenvoudig informeren over de oorspronkelijke kwaliteit van de buurt. En u goed duiden over de (on-) mogelijkheden van enkele dominante archetypen over wat er wel of niet technologisch en financieel kan met deze woningen in de buurt, met aandacht voor duurzaamheid, energietransitie, wonen, zorg, etc. Welke verduurzamingsoplossingen passen op die woningen, en wat moet er gedaan worden om dat in de buurt te realiseren.

Doorrekenen mogelijkheden voor W.U.P.

Deze tool helpt betrokkenen (bijvoorbeeld raadsleden en projectleiders) om meer inzicht te krijgen in de aard en omvang van verduurzamingsplannen. De stap van een warmte transitievisie richting een wijkuitvoeringsplan betekent namelijk dat plannen concreet worden. En bij die overgang helpt ons model om op basis van cijfers weloverwogen keuzes te maken.

Buurtanalyse

De buurtanalyse is een belangrijke stap voorafgaand aan het maken van plannen door uitgangspunten te onderzoeken en formuleren. Deze stap ‘weten wat je hebt’ kent 2 onderdelen: de woningen en de bewoners. De woningen worden met een schouw van de wijken geanalyseerd waarbij een beeld wordt gevormd van de woningtypen die er voorkomen. Daarna kan worden gezocht naar een manier van ordenen die aansluit bij de wensen in de buurt. Het tweede belangrijke onderdeel is in beeld krijgen wie er in de wijken wonen. ‘Weten wat je hebt’ zorgt er zo voor dat er een gezamenlijk vertrekpunt is, zodat we te weten komen wat er staat én wie er woont in de wijk.