Meteen naar de inhoud

Privacyverklaring

Versie 1.0. Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 22 februari 2021.

Dit is de privacyverklaring van Ikwoon. Met ‘Ikwoon’ bedoelen we de webapplicatie van de BouwhulpGroep B.V., gevestigd aan de Insulindelaan 124, 5613 BT te Eindhoven. BouwhulpGroep B.V. is ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel onder nummer 17079023. Onze contactgegevens vind je onderaan deze privacyverklaring en op https://www.bouwhulp.nl/contact .

In deze privacyverklaring leggen wij uit hoe wij omgaan met jouw privacy, welke persoonsgegevens wij verzamelen en waarom wij dat doen.


Samenvatting

Wij verzamelen en verwerken persoonsgegevens als naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, IP-adres en gebruikte apparatuur om onze websites te bezoeken. Dit doen wij voornamelijk om je service te bieden en natuurlijk om je op weg te helpen bij het verduurzamen van je woning.

Wij verkopen jouw persoonsgegevens nooit. Bepaalde persoonsgegevens delen wij wel met andere bedrijven, bijvoorbeeld jouw (gemeentelijk) energieloket, zodat zij op jouw verzoek je verder kunnen helpen, mocht dat nodig zijn.

We bewaren jouw persoonsgegevens veilig en niet langer dan nodig is. Hoe lang we jouw gegevens bewaren hangt ervan af hoelang je gebruiker van de webapplicatie wilt zijn.

Dit is slechts een beknopte samenvatting. Hieronder leggen we alles gedetailleerd en volledig uit.


Wat zijn ‘persoonsgegevens’?

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die kunnen worden gebruikt om je te identificeren, die aan je gekoppeld kunnen worden, of die gebruikt kunnen worden om contact met je op te nemen.


Welke (persoons)gegevens verzamelt Ikwoon?

Persoonsgegevens die je aan ons verstrekt.

Wij verzamelen en verwerken de persoonsgegevens die je aan ons verstrekt. Bijvoorbeeld uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum, accountnaam/gebruikersnaam en wachtwoord van een afgeschermde klantenportal. Wachtwoorden worden versleuteld opgeslagen en Ikwoon heeft geen toegang tot de ‘plain-text’ (de tekst) van jouw wachtwoord. Dat kan gebeuren via de website, applicaties, maar ook als je contact met ons opneemt. Telefoongesprekken worden opgenomen en chats worden opgeslagen.

Ikwoon verzamelt en verwerkt deze gegevens om te analyseren of jouw woonsituatie geschikt kan zijn voor de installatie van een gekozen oplossing, je een aanbieding te doen, gerichte advertenties te tonen, een contract met je te sluiten, het contract verder uit te voeren en om service te verlenen. Ikwoon gebruikt deze gegevens ook voor een ‘kredietcheck’. De verwerking van deze gegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van de relatie tussen jou en Ikwoon, maar Ikwoon heeft ook een gerechtvaardigd belang de (persoons)gegevens op deze wijze te verwerken.

Persoonsgegevens die uit andere bronnen worden verkregen

Het kan voorkomen dat wij persoonsgegevens uit andere bronnen verkrijgen. Ook deze persoonsgegevens kunnen wij verzamelen en verwerken. Het gaat dan bijvoorbeeld om persoonsgegevens die wij ontvangen van onze partners (bijvoorbeeld informatie over jouw woonsituatie, foto’s) of data die wij inkopen.

Ikwoon verzamelt en verwerkt deze gegevens om te analyseren of jouw woonsituatie geschikt kan zijn voor de oplossing die je hebt gekozen, je een aanbieding te doen, gerichte advertenties te tonen, een contract met je te sluiten, systeem te (laten) installeren of leveren, het contract verder uit te voeren en om service te verlenen. De verwerking van deze gegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van de relatie tussen jou en Ikwoon, maar Ikwoon heeft ook een gerechtvaardigd belang de (persoons)gegevens op deze wijze te verwerken.

Gegevens en persoonsgegevens die geautomatiseerd verwerkt worden

We verzamelen automatisch gegevens over jou, bijvoorbeeld gegevens over het gebruik van de producten en diensten (websites, applicaties, klantenservice) van Ikwoon, maar ook jouw automatisch aangemaakte klantnummer.

Het gaat dan om de gebruiksduur en prestatiegegevens van systemen, gegevens over de WiFi-verbinding (bijv. signaalsterkte), IP-adres, klantnummer, taal-instellingen, eigenschappen van de gebruikte apparatuur (besturingssysteem, schermgrootte, browsertype) die je gebruikt bij het bezoek van de websites van  Ikwoon en/of het gebruik van de applicaties van Ikwoon , maar ook de manier waarop je de websites en applicaties van  Ikwoon gebruikt en daarmee communiceert, of in- en uitlogt op het afgeschermde klantenportal van Ikwoon .

Ikwoon verzamelt en verwerkt deze gegevens vooral om goede service te verlenen. Maar ook om te analyseren of jouw oplossing functioneert, om je nieuwe aanbiedingen te doen, gerichte advertenties te tonen, een nieuw contract met je te sluiten, het contract verder uit te voeren, het gedrag van bezoekers en gebruikers van de websites en applicaties van Ikwoon beter te begrijpen, die websites en applicaties te verbeteren. Maar ook om die bezoekers en gebruikers te wijzen op nieuwe producten, diensten of services, of om je middels advertentienetwerken en mediabureaus advertenties te tonen. Deze advertentienetwerken, mediabureaus en Ikwoon zelf verzamelen jouw gebruik en bezoek via het IP-adres, cookietechnieken en eigenschappen van de gebruikte apparatuur. De verwerking van deze (persoons)gegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van de relatie tussen jou en Ikwoon, maar Ikwoon heeft ook een gerechtvaardigd belang de (persoons)gegevens op deze wijze te verwerken.


Met wie deelt  Ikwoon jouw persoonsgegevens?

Voorop staat dat Ikwoon jouw persoonsgegevens niet verkoopt. En we stellen jouw persoonsgegevens alleen aan anderen ter beschikking als daar een reden voor is.

Hieronder wordt uitgelegd aan wie wij jouw persoonsgegevens ter beschikking kunnen stellen en waarom.

Adviseurs, opdrachtnemers en leveranciers van Ikwoon

Ikwoon maakt gebruik van adviseurs, opdrachtnemers en leveranciers. Het gaat dan bijvoorbeeld om onze partners zoals het energieloket, die van ons de vraag krijgt een specifiek systeem te adviseren, of de geschiktheid van jouw dak te beoordelen.

Als je ook kiest voor het aanvragen van aanvullende advies voor financiering verstrekken wij jouw persoonsgegevens (naam, adres, geboortedatum en/of de laatste 3 cijfers van jouw IBAN) aan de financier waarmee wij samenwerken. We gebruiken die gegevens om de overeenkomst tussen jou en de financier tot stand te brengen, maar ook om jouw gegevens op te vragen.

Ikwoon maakt ook gebruik van geavanceerde software van derden die Ikwoon in staat stelt de juiste wijze van installatie van het systeem te berekenen, bijvoorbeeld de ideale hellingshoek. Met deze partijen delen wij postcode-en-huisnummer-combinaties, maar geen andere persoonsgegevens zoals namen, telefoonnummers of e-mailadressen. Verder kan Ikwoon die postcode-en-huisnummer-combinaties uploaden naar social media voor advertentiedoeleinden.

Daarnaast maakt Ikwoon gebruik van leveranciers voor verwerking van betalingen, communicatie, klantenadministratie en -beheer, websitebeheer, hosting, verwerking en verzending van orders, etc.

De relevante persoonsgegevens worden aan deze opdrachtnemers en leveranciers verstrekt. We verstrekken geen persoonsgegevens die een opdrachtnemer of leverancier niet nodig heeft. Dat we de relevante persoonsgegevens verstrekken is noodzakelijk voor de uitvoering van de relatie tussen jou en Ikwoon, maar Ikwoon heeft ook een gerechtvaardigd belang de (persoons)gegevens op deze wijze te verwerken.

Verplichting tot afgifte

Als Ikwoon door wet- of regelgeving, of door een beslissing van rechterlijke instantie of toezichthouder ertoe gehouden is, zal zij jouw persoonsgegevens aan derden (moeten) verstrekken. Voor zover toegestaan zal Ikwoon jou hiervan informeren.

Overgang van onderneming, fusie, verkoop en overname, juridische zaken

In geval van de overgang van Ikwoon, of indien Ikwoon fuseert of (al dan niet gedeeltelijk) verkocht of overgenomen wordt zal zij jouw persoonsgegevens kunnen overdragen aan de koper.  Ikwoon zal jou hiervan informeren.

Daarnaast kan Ikwoon jouw persoonsgegevens verstrekken aan haar juridische adviseurs, deurwaarders en rechterlijke instanties, indien dat nodig is voor beslechting van geschillen of advies.


Bewaartermijn

Ikwoon bewaart jouw persoonsgegevens zolang als zij dat nodig acht, maar niet langer dan dat. Tenzij wet- of regelgeving een langere bewaartermijn voorschrijft.

Persoonsgegevens van huidige gebruikers worden in ieder geval bewaard voor de duur van de overeenkomst plus de termijn van de afwikkeling van de overeenkomst. De bewaartermijn voor persoonsgegevens van anderen dan huidige klanten varieert naar gelang het type relatie. Vragen hierover kun je per e-mail richten aan info@bouwhulp.nl

Ikwoon verwijdert jouw persoonsgegevens wanneer het niet langer noodzakelijk is om deze gegevens te bewaren.


Beveiliging en opslag

Ikwoon neemt diverse maatregelen om jouw persoonsgegevens veilig te stellen. Zo neemt zij passende technische en organisatorische maatregelen om verlies, diefstal, misbruik, ongeautoriseerde toegang, en dergelijken tegen te gaan.

Daarnaast hebben medewerkers van Ikwoon alleen toegang tot jouw persoonsgegevens indien dat nodig is voor de uitvoering van hun werkzaamheden voor Ikwoon.

Jouw persoonsgegevens kunnen worden opgeslagen in een datacenter in Nederland of een ander land waar eenzelfde beschermingsniveau van persoonsgegevens van toepassing is.


Jouw rechten

Je hebt controle over de verwerking van jouw persoonsgegevens door Ikwoon. Jouw rechten zijn:

  • Je kunt ons verzoeken een kopie of inzage te verstrekken van de persoonsgegevens die wij van jou hebben;

  • Je kunt ons verzoeken om jouw persoonsgegevens te verwijderen, wijzigen of corrigeren;

  • Je kunt ons verzoeken de verwerking van jouw persoonsgegevens te beperken;

  • Je kunt verleende toestemming voor de verwerking van jouw persoonsgegevens intrekken;

  • Je kunt bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Ikwoon indien wij jouw persoonsgegevens op basis van een gerechtvaardigd belang verwerken;

  • Je kunt ons verzoeken jouw persoonsgegevens aan een derde over te dragen;

  • Je kunt een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over de wijze waarop Ikwoon jouw persoonsgegevens verwerkt;

  • Je kunt ons verzoeken kenbaar te maken van welke bron jouw persoonsgegevens afkomstig zijn, indien je die persoonsgegevens niet zelf aan ons hebt verstrekt.

Ikwoon zal in beginsel aan jouw verzoek (moeten) voldoen. Dat is evenwel niet altijd het geval. Indien een overeenkomst bijvoorbeeld nog niet afgelopen is, kun jij Ikwoon niet verzoeken jouw persoonsgegevens te verwijderen. Om fraude te voorkomen kan Ikwoon in voorkomende gevallen om nadere identificatie van de verzoeker vragen. Ikwoon zal binnen 30 dagen op jouw verzoek reageren. Je kunt jouw verzoeken per e-mail kenbaar maken aan info@bouwhulp.nl


Functionaris gegevensbescherming

Ikwoon heeft een functionaris gegevensbescherming aangesteld. Vragen over jouw privacy bij Ikwoon, deze privacyverklaring, wijzigingsverzoeken, inzageverzoeken, verwijderingsverzoeken, of andere vragen, kun je per e-mail richten aan onze functionaris gegevensbescherming: info@bouwhulp.nl


Marketing, communicatie, tell-a-friend

Marketing

Ikwoon kan van tijd tot tijd per e-mail nieuwsbrieven aan versturen. Bijvoorbeeld omdat je jouw e-mailadres daartoe aan Ikwoon verstrekt hebt of omdat je klant bent (geworden) van Ikwoon of daartoe een offerte hebt aangevraagd. Bij elke nieuwsbrief zal Ikwoon jou via een zogenaamde ‘afmeld-link’ de mogelijkheid bieden om jezelf af te melden voor de nieuwsbrief. Daarnaast kun je jezelf afmelden door een e-mail te sturen aan info@bouwhulp.nl

Communicatie

Daarnaast kan Ikwoon in het kader van service contact met je opnemen over jouw producten, de werking daarvan, software-updates, de status van bestelling, overeenkomst, betalingen, inbreuken in verband met persoonsgegevens/datalekken, gewijzigde algemene voorwaarden, wijzigingen in dit privacy statement, etc. Hier kun je jezelf niet voor afmelden.

Tell-a-friend

Via Ikwoon kun je naast jouw eigen naam en e-mailadres, ook het geslacht, de naam en het e-mailadres doorgeven van personen die wellicht interesse hebben in de diensten en producten van Ikwoon. Je bent verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens van de persoon die je aan ons doorgeeft en dient voor het verzamelen en doorgeven van deze informatie toestemming te hebben van de betrokkene. Deze persoonsgegevens worden gebruikt om de persoon die je doorgeeft eenmalig een e-mail te sturen met een uitnodiging om zichzelf te registreren bij Ikwoon en andere marketingdoeleinden. Jouw persoonsgegevens gebruiken we om de persoon die de uitnodiging krijgt op de hoogte te stellen van het feit dat jij hem op de hoogte wilde stellen, voor interne statistiek en marketingdoeleinden.


Reviews

Wij kunnen onze klanten uitnodigen een review op onze website te plaatsen. Je bent daar als klant niet toe verplicht. Als je een review plaatst kun je zelf bepalen of jouw naam daarbij vermeld wordt. In ieder geval zal jouw (geschatte) besparing vermeld worden.


Cookies

Ikwoon maakt gebruik van cookies op haar websites en applicaties. Een cookie is een techniek die informatie van randapparatuur verzamelt en afleest. Daarbij wordt een klein tekstbestand naar jouw browser gestuurd, zodat de browser automatisch wordt herkend bij een herhaald bezoek aan onze websites en applicaties. Cookies kunnen persoonsgegevens verzamelen die verbonden zijn aan het gebruik van onze websites en applicaties, zoals welke pagina’s zijn bezocht, een IP-adres en informatie over de gebruikte apparatuur, browser, besturingssysteem, etc.

Wij maken gebruik van functionele-, analytische- en marketingcookies. Klik hier voor een beschrijving van de cookies die via onze website worden geplaatst en voor welke doeleinden wij deze gebruiken.

Voor het plaatsen van analytische en marketing cookies vragen wij toestemming via de cookiebalk zodra je de websites en applicaties opent. Het aan de cookies gekoppelde IP-adres wordt geanonimiseerd.

Als je helemaal geen cookies wilt ontvangen, kun je de instellingen van jouw internetbrowser aanpassen en het plaatsen van cookies volledig blokkeren. Je kunt op “help” in het menu van de browser klikken om te zien hoe dit moet voor de browser op jouw computer. Door alle cookies te verwijderen kan het mogelijk zijn dat niet alle onderdelen van de websites en applicaties werken.


Status van het afgeschermde klantenportal en applicaties

Het is mogelijk dat niet alle in deze privacyverklaring genoemde diensten, zoals het afgeschermde klantenportal en applicaties, actief of beschikbaar zijn op het moment dat deze privacyverklaring in werking is getreden.


Over deze privacyverklaring

Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd aanpassen. In dat geval wordt de datum en het versienummer aangepast. De nieuwe privacyverklaring wordt gepubliceerd op de websites van Ikwoon. Geen mails meer ontvangen? Hier kunt u uw gegevens verwijderen door het sturen van een mailtje met uw naam.